โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 04 271 1615
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
2 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call (cardio) กลุ่มงานอายุรกรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
3 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call (hemato) กลุ่มงานอายุกรรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
4 คำสั่งตั้งแต่แพทย์เวร เดือนมีนาคม 2562 04/03/2019
5 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร แผนกไตเทียม มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 21/02/2019
6 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร กุมารเวชกรรม กุมภาพันธ์ 2562 21/02/2019
7 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรชันสูตร มค.62 15/02/2019
8 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม มค.62 15/02/2019
9 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกหู คอ จมูก มค.62 08/02/2019
10 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม มค.62 08/02/2019
11 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม มค.62 08/02/2019
12 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯในส่วนบริการผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ธค.61 08/02/2019
13 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 01/02/2019
14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง On call แผนกสูตินรีเวชกรรม ธค.61 24/01/2019
15 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 24/01/2019
16 แก้ไขคำสั่งเวร On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ธันวาคม 2561 16/01/2019
17 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ธค.61 09/01/2019
18 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกกุมารเวชกรรม ธค.61 09/01/2019
19 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
20 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
21 สั่งแต่งตั้งตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2562 30/12/2018
22 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ ธันวาคม 2561 27/12/2018
23 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกหู คอ จมูก ธันวาคม 2561 27/12/2018
24 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกไตเทียม ธันวาคม 2561 27/12/2018
25 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร แผนกไตเทียม พฤศจิกายน 2561 25/12/2018
26 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรนอกเวลา แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
27 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนก สูติ-นรีเวชกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
28 แก้ไขตารางเวร เสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉิน พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
29 แก้ไขตารางเวร รับปรึกษา แผนกหู คอ จมูก พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
30 แก้ไขตารางเวร นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
31 แก้ไขตารางเวร ที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
32 แก้ไขตารางเวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
33 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร ประจำเดือนธันวาคม 2561 30/11/2018
34 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรรอรับปรึกษา On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เดือนต.ค.2561 16/11/2018
35 แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 13/11/2018
36 แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 13/11/2018
37 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา Third call กลุ่มงานอายุรกรรม 07/11/2018
38 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกกระดูกและข้อ 07/11/2018
39 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม 07/11/2018
40 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานเสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉินอายุรกรรม 07/11/2018
41 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 07/11/2018
42 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) 07/11/2018
43 แก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2561 02/11/2018
44 แก้ไขตารางเวรแพทย์ เดือนพย.61 01/11/2018
45 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 31/10/2018
46 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 61 05/10/2018
47 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยา 2561 05/10/2018
48 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 05/10/2018
49 แก้ไขตารางเวรกระดูกและข้ออายุรกรรม 05/10/2018
50 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 03/09/2018
51 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09/08/2018
52 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 61 09/08/2018
53 ตารางเวรแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 31/07/2018
54 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือนมิถุนายน และพฤษภาคม 20/07/2018
55 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 29/06/2018
56 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม ชุดที่ 2 15/06/2018
57 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 31/05/2018
58 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
59 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
60 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
61 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษาศัลยกรรมทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2561 01/05/2018
62 ตารางเวรแพทย์เดือน พฤษภาคม 2561 30/04/2018
63 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 10/04/2018
64 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
65 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
66 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 แก้ไข 03/04/2018
67 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2561 30/03/2018
68 คำสั่งแก้ไขตารางแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07/03/2018
69 ตารางแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 28/02/2018
70 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกรคม 2561 06/02/2018
71 แก้ไขชื่อแพทย์เวรศัลยกรรมระบบปัสสาวะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05/02/2018
72 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษา ศัลยกรรมระบบประสาท เดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
73 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
74 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 26/01/2018
75 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 26/01/2018
76 แก้ไข ตารางเวร On call แผนกศัลยกรรมทั่วไป เดือนมกราคม 2561 29/12/2017
77 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 29/12/2017
78 ส่งคำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07/12/2017
79 ตารางเวรอายุรกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560 06/12/2017
80 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 30/11/2017
81 แจ้งแก้ไขเวรห้องตรวจอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 10/11/2017
82 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน กย.60 และตค.60 09/11/2017
83 ตาราเงวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2560 31/10/2017
84 คำสั่งแก้ไขเวร เดือนสิงหาคม / กันยายน 2560 06/10/2017
85 ตารางเวรศัลยกรรมทั่วไป เดือนตุลาคม 2560 ( แก้ไขเพิ่มเติม) 04/10/2017
86 ตารางเวรแพทย์เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (เพิ่มเติม) 03/10/2017
87 ตารางเวรแพทย์เดือน ตุลาคม 2560 29/09/2017
88 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือน กค.60 / สค.60 (ชุดทึ่ 2) 15/09/2017
89 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 08/09/2017
90 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 08/09/2017
91 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 08/09/2017
92 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
93 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
94 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 08/09/2017
95 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2560 08/09/2017
96 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แก้ไข 08/09/2017
97 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 08/09/2017
98 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 แก้ไข 08/09/2017
99 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 08/09/2017
100 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( อายุรกรรม ) เดือนกันยายน 2560 06/09/2017
101 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน สิงหาคม 2560 06/09/2017
102 แก้ไขเวรดึกเดือนกันยายน 60 ( กุมารเวชกรรม) 04/09/2017
103 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( 1 st call สูติ - นรีเวชกรรม) เดือนกันยายน 2560 01/09/2017
104 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2560 31/08/2017
105 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กค.60 ( ชุดที่ 2) 09/08/2017
106 ตารางเวร Third Call แผนกอายุรกรรม เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 60 09/08/2017
107 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนมิถุนายน 2560 แก้ไข 07/07/2017
108 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 01/08/2017
109 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม 2560 แก้ไข 07/06/2017
110 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2559 29/07/2016
111 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 30/06/2016
112 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 31/05/2016
113 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 02/05/2016
114 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2559 31/03/2016
115 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2559 29/02/2016
116 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 29/01/2016
117 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2559 30/12/2015
118 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2558 30/11/2015
119 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 29/10/2015
120 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2558 30/09/2015
121 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2558 01/09/2015
122 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2558 31/07/2015
123 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 29/06/2015
124 ารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2558 29/05/2015
125 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 30/04/2015
126 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2558 31/03/2015
127 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2558 27/02/2015
128 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 30/01/2015
129 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2558 30/12/2014
130 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2557 28/11/2014
131 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 31/10/2014
132 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2557 29/09/2014
133 ตารางเวรแพทย์ประเดือน กันยายน 2557 29/08/2014
134 ตารางเวรแพทย์ประเดือนสิงหาคม 2557 01/08/2014
135 ตารางเวรแพทย์ประเดือนกรกฎาคม 2557 01/07/2014
136 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 29/05/2014
137 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 01/05/2014
138 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2557 31/03/2014
139 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2557 28/02/2014
140 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 30/01/2014
141 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2557 31/12/2013
142 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2556 29/11/2013
143 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 12/11/2013
144 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2556 30/09/2013
145 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2556 30/08/2013
146 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2556 06/08/2013
147 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 02/07/2013
148 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุยน 2556 31/05/2013
149 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 02/05/2013
150 ตารางเวรแพทย์ เดือนเมษายน 2556 02/04/2013
151 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 31/01/2013
152 ตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2556 28/12/2012
153 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ธันวาคม 2555 03/12/2012
154 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 31/10/2012
155 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2555 18/10/2012