โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 04 271 1615
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 แก้ไขคำสั่งเวร On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ธันวาคม 2561 16/01/2019
2 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ธค.61 09/01/2019
3 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกกุมารเวชกรรม ธค.61 09/01/2019
4 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
5 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
6 สั่งแต่งตั้งตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2562 30/12/2018
7 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ ธันวาคม 2561 27/12/2018
8 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกหู คอ จมูก ธันวาคม 2561 27/12/2018
9 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกไตเทียม ธันวาคม 2561 27/12/2018
10 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร แผนกไตเทียม พฤศจิกายน 2561 25/12/2018
11 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรนอกเวลา แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
12 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนก สูติ-นรีเวชกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
13 แก้ไขตารางเวร เสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉิน พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
14 แก้ไขตารางเวร รับปรึกษา แผนกหู คอ จมูก พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
15 แก้ไขตารางเวร นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
16 แก้ไขตารางเวร ที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
17 แก้ไขตารางเวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
18 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร ประจำเดือนธันวาคม 2561 30/11/2018
19 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรรอรับปรึกษา On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เดือนต.ค.2561 16/11/2018
20 แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 13/11/2018
21 แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 13/11/2018
22 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา Third call กลุ่มงานอายุรกรรม 07/11/2018
23 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกกระดูกและข้อ 07/11/2018
24 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม 07/11/2018
25 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานเสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉินอายุรกรรม 07/11/2018
26 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 07/11/2018
27 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) 07/11/2018
28 แก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2561 02/11/2018
29 แก้ไขตารางเวรแพทย์ เดือนพย.61 01/11/2018
30 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 31/10/2018
31 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 61 05/10/2018
32 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยา 2561 05/10/2018
33 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 05/10/2018
34 แก้ไขตารางเวรกระดูกและข้ออายุรกรรม 05/10/2018
35 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 03/09/2018
36 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09/08/2018
37 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 61 09/08/2018
38 ตารางเวรแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 31/07/2018
39 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือนมิถุนายน และพฤษภาคม 20/07/2018
40 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 29/06/2018
41 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม ชุดที่ 2 15/06/2018
42 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 31/05/2018
43 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
44 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
45 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
46 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษาศัลยกรรมทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2561 01/05/2018
47 ตารางเวรแพทย์เดือน พฤษภาคม 2561 30/04/2018
48 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 10/04/2018
49 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
50 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
51 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 แก้ไข 03/04/2018
52 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2561 30/03/2018
53 คำสั่งแก้ไขตารางแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07/03/2018
54 ตารางแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 28/02/2018
55 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกรคม 2561 06/02/2018
56 แก้ไขชื่อแพทย์เวรศัลยกรรมระบบปัสสาวะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05/02/2018
57 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษา ศัลยกรรมระบบประสาท เดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
58 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
59 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 26/01/2018
60 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 26/01/2018
61 แก้ไข ตารางเวร On call แผนกศัลยกรรมทั่วไป เดือนมกราคม 2561 29/12/2017
62 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 29/12/2017
63 ส่งคำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07/12/2017
64 ตารางเวรอายุรกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560 06/12/2017
65 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 30/11/2017
66 แจ้งแก้ไขเวรห้องตรวจอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 10/11/2017
67 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน กย.60 และตค.60 09/11/2017
68 ตาราเงวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2560 31/10/2017
69 คำสั่งแก้ไขเวร เดือนสิงหาคม / กันยายน 2560 06/10/2017
70 ตารางเวรศัลยกรรมทั่วไป เดือนตุลาคม 2560 ( แก้ไขเพิ่มเติม) 04/10/2017
71 ตารางเวรแพทย์เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (เพิ่มเติม) 03/10/2017
72 ตารางเวรแพทย์เดือน ตุลาคม 2560 29/09/2017
73 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือน กค.60 / สค.60 (ชุดทึ่ 2) 15/09/2017
74 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 08/09/2017
75 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 08/09/2017
76 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 08/09/2017
77 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
78 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
79 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 08/09/2017
80 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2560 08/09/2017
81 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แก้ไข 08/09/2017
82 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 08/09/2017
83 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 แก้ไข 08/09/2017
84 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 08/09/2017
85 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( อายุรกรรม ) เดือนกันยายน 2560 06/09/2017
86 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน สิงหาคม 2560 06/09/2017
87 แก้ไขเวรดึกเดือนกันยายน 60 ( กุมารเวชกรรม) 04/09/2017
88 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( 1 st call สูติ - นรีเวชกรรม) เดือนกันยายน 2560 01/09/2017
89 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2560 31/08/2017
90 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กค.60 ( ชุดที่ 2) 09/08/2017
91 ตารางเวร Third Call แผนกอายุรกรรม เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 60 09/08/2017
92 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนมิถุนายน 2560 แก้ไข 07/07/2017
93 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 01/08/2017
94 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม 2560 แก้ไข 07/06/2017
95 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2559 29/07/2016
96 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 30/06/2016
97 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 31/05/2016
98 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 02/05/2016
99 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2559 31/03/2016
100 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2559 29/02/2016
101 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 29/01/2016
102 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2559 30/12/2015
103 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2558 30/11/2015
104 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 29/10/2015
105 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2558 30/09/2015
106 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2558 01/09/2015
107 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2558 31/07/2015
108 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 29/06/2015
109 ารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2558 29/05/2015
110 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 30/04/2015
111 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2558 31/03/2015
112 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2558 27/02/2015
113 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 30/01/2015
114 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2558 30/12/2014
115 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2557 28/11/2014
116 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 31/10/2014
117 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2557 29/09/2014
118 ตารางเวรแพทย์ประเดือน กันยายน 2557 29/08/2014
119 ตารางเวรแพทย์ประเดือนสิงหาคม 2557 01/08/2014
120 ตารางเวรแพทย์ประเดือนกรกฎาคม 2557 01/07/2014
121 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 29/05/2014
122 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 01/05/2014
123 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2557 31/03/2014
124 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2557 28/02/2014
125 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 30/01/2014
126 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2557 31/12/2013
127 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2556 29/11/2013
128 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 12/11/2013
129 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2556 30/09/2013
130 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2556 30/08/2013
131 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2556 06/08/2013
132 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 02/07/2013
133 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุยน 2556 31/05/2013
134 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 02/05/2013
135 ตารางเวรแพทย์ เดือนเมษายน 2556 02/04/2013
136 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 31/01/2013
137 ตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2556 28/12/2012
138 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ธันวาคม 2555 03/12/2012
139 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 31/10/2012
140 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2555 18/10/2012