โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 04 271 1615
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม เมย.62 13/05/2019
2 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call อายุรกรรม เมย.62 13/05/2019
3 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรที่ปรึกษาอุบัติเหตุและนิติเวช เมษายน.2562 30/04/2019
4 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เมษายน.2562 30/04/2019
5 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนพฤษภาคม 2562 30/04/2019
6 แก้ไขคำสั่ง ตารางเวรแพทย์ On call กลุ่มงานสูติกรรม มีนาคม 2562 23/04/2019
7 22/04/2019
8 ewe 22/04/2019
9 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เมษายน 2562 01/04/2019
10 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
11 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call (cardio) กลุ่มงานอายุรกรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
12 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call (hemato) กลุ่มงานอายุกรรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
13 คำสั่งตั้งแต่แพทย์เวร เดือนมีนาคม 2562 04/03/2019
14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร แผนกไตเทียม มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 21/02/2019
15 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร กุมารเวชกรรม กุมภาพันธ์ 2562 21/02/2019
16 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรชันสูตร มค.62 15/02/2019
17 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม มค.62 15/02/2019
18 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกหู คอ จมูก มค.62 08/02/2019
19 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม มค.62 08/02/2019
20 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม มค.62 08/02/2019
21 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯในส่วนบริการผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ธค.61 08/02/2019
22 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 01/02/2019
23 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง On call แผนกสูตินรีเวชกรรม ธค.61 24/01/2019
24 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 24/01/2019
25 แก้ไขคำสั่งเวร On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ธันวาคม 2561 16/01/2019
26 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ธค.61 09/01/2019
27 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกกุมารเวชกรรม ธค.61 09/01/2019
28 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
29 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
30 สั่งแต่งตั้งตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2562 30/12/2018
31 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ ธันวาคม 2561 27/12/2018
32 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกหู คอ จมูก ธันวาคม 2561 27/12/2018
33 แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกไตเทียม ธันวาคม 2561 27/12/2018
34 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร แผนกไตเทียม พฤศจิกายน 2561 25/12/2018
35 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรนอกเวลา แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
36 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนก สูติ-นรีเวชกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
37 แก้ไขตารางเวร เสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉิน พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
38 แก้ไขตารางเวร รับปรึกษา แผนกหู คอ จมูก พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
39 แก้ไขตารางเวร นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
40 แก้ไขตารางเวร ที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
41 แก้ไขตารางเวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
42 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร ประจำเดือนธันวาคม 2561 30/11/2018
43 แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรรอรับปรึกษา On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เดือนต.ค.2561 16/11/2018
44 แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 13/11/2018
45 แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 13/11/2018
46 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา Third call กลุ่มงานอายุรกรรม 07/11/2018
47 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกกระดูกและข้อ 07/11/2018
48 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม 07/11/2018
49 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานเสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉินอายุรกรรม 07/11/2018
50 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 07/11/2018
51 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) 07/11/2018
52 แก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2561 02/11/2018
53 แก้ไขตารางเวรแพทย์ เดือนพย.61 01/11/2018
54 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 31/10/2018
55 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 61 05/10/2018
56 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยา 2561 05/10/2018
57 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 05/10/2018
58 แก้ไขตารางเวรกระดูกและข้ออายุรกรรม 05/10/2018
59 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 03/09/2018
60 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09/08/2018
61 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 61 09/08/2018
62 ตารางเวรแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 31/07/2018
63 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือนมิถุนายน และพฤษภาคม 20/07/2018
64 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 29/06/2018
65 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม ชุดที่ 2 15/06/2018
66 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 31/05/2018
67 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
68 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
69 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
70 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษาศัลยกรรมทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2561 01/05/2018
71 ตารางเวรแพทย์เดือน พฤษภาคม 2561 30/04/2018
72 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 10/04/2018
73 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
74 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
75 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 แก้ไข 03/04/2018
76 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2561 30/03/2018
77 คำสั่งแก้ไขตารางแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07/03/2018
78 ตารางแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 28/02/2018
79 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกรคม 2561 06/02/2018
80 แก้ไขชื่อแพทย์เวรศัลยกรรมระบบปัสสาวะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05/02/2018
81 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษา ศัลยกรรมระบบประสาท เดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
82 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
83 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 26/01/2018
84 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 26/01/2018
85 แก้ไข ตารางเวร On call แผนกศัลยกรรมทั่วไป เดือนมกราคม 2561 29/12/2017
86 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 29/12/2017
87 ส่งคำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07/12/2017
88 ตารางเวรอายุรกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560 06/12/2017
89 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 30/11/2017
90 แจ้งแก้ไขเวรห้องตรวจอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 10/11/2017
91 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน กย.60 และตค.60 09/11/2017
92 ตาราเงวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2560 31/10/2017
93 คำสั่งแก้ไขเวร เดือนสิงหาคม / กันยายน 2560 06/10/2017
94 ตารางเวรศัลยกรรมทั่วไป เดือนตุลาคม 2560 ( แก้ไขเพิ่มเติม) 04/10/2017
95 ตารางเวรแพทย์เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (เพิ่มเติม) 03/10/2017
96 ตารางเวรแพทย์เดือน ตุลาคม 2560 29/09/2017
97 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือน กค.60 / สค.60 (ชุดทึ่ 2) 15/09/2017
98 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 08/09/2017
99 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 08/09/2017
100 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 08/09/2017
101 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
102 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
103 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 08/09/2017
104 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2560 08/09/2017
105 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แก้ไข 08/09/2017
106 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 08/09/2017
107 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 แก้ไข 08/09/2017
108 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 08/09/2017
109 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( อายุรกรรม ) เดือนกันยายน 2560 06/09/2017
110 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน สิงหาคม 2560 06/09/2017
111 แก้ไขเวรดึกเดือนกันยายน 60 ( กุมารเวชกรรม) 04/09/2017
112 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( 1 st call สูติ - นรีเวชกรรม) เดือนกันยายน 2560 01/09/2017
113 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2560 31/08/2017
114 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กค.60 ( ชุดที่ 2) 09/08/2017
115 ตารางเวร Third Call แผนกอายุรกรรม เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 60 09/08/2017
116 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนมิถุนายน 2560 แก้ไข 07/07/2017
117 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 01/08/2017
118 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม 2560 แก้ไข 07/06/2017
119 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2559 29/07/2016
120 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 30/06/2016
121 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 31/05/2016
122 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 02/05/2016
123 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2559 31/03/2016
124 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2559 29/02/2016
125 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 29/01/2016
126 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2559 30/12/2015
127 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2558 30/11/2015
128 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 29/10/2015
129 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2558 30/09/2015
130 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2558 01/09/2015
131 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2558 31/07/2015
132 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 29/06/2015
133 ารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2558 29/05/2015
134 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 30/04/2015
135 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2558 31/03/2015
136 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2558 27/02/2015
137 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 30/01/2015
138 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2558 30/12/2014
139 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2557 28/11/2014
140 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 31/10/2014
141 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2557 29/09/2014
142 ตารางเวรแพทย์ประเดือน กันยายน 2557 29/08/2014
143 ตารางเวรแพทย์ประเดือนสิงหาคม 2557 01/08/2014
144 ตารางเวรแพทย์ประเดือนกรกฎาคม 2557 01/07/2014
145 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 29/05/2014
146 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 01/05/2014
147 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2557 31/03/2014
148 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2557 28/02/2014
149 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 30/01/2014
150 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2557 31/12/2013
151 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2556 29/11/2013
152 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 12/11/2013
153 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2556 30/09/2013
154 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2556 30/08/2013
155 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2556 06/08/2013
156 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 02/07/2013
157 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุยน 2556 31/05/2013
158 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 02/05/2013
159 ตารางเวรแพทย์ เดือนเมษายน 2556 02/04/2013
160 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 31/01/2013
161 ตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2556 28/12/2012
162 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ธันวาคม 2555 03/12/2012
163 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 31/10/2012
164 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2555 18/10/2012