โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 04 271 1615
ข้อมูลตารางเวรเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 ทดสอบตารางเวร 18/10/2018
2 ตารางเวรประจำเดือน สิงหาคม 2561 18/10/2018
3 ตารางเวรประจำเดือน เมษายน 2561 12/04/2018