ผู้ประสานงาน
  นางศักดิ์ศิธร จันทร์โพธิ์   TEL:089-8403232   EMAIL:heartsakon@gmail.com   โรงพยาบาลสกลนคร
  น.ส.รัตนา หลวงชาญ   TEL:082-8560223    โรงพยาบาลสกลนคร
  พัฒนาระบบโดย นายยุรนันท์ เชิงขุนทด TEL:081-0664355 โรงพยาบาลสกลนคร


พัฒนาโดย

นายยุรนันท์ เชิงขุนทด

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเอตร์

ศูนย์ประสานงานโรคหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

Phone:
 042711516-6659,6661

ติดต่อเรา

  • Phone:
     042711516-6659,6661
  • Email:
    Medsakon@gmail.com
  • Address:
    1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000