image

Welcome To Pctmed Sakonnakhon

ประชาสัมพันธ์

DOWNLOAD FILE

Untitled Document
:แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย HF with Reduced
[HF with Reduced.jpg]
โดย:นายยุรนันท์ เชิงขุนทด หมดเขต:2018-05-31
:แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย STEMI2560
[STEMI2560.jpg]
โดย:นายยุรนันท์ เชิงขุนทด หมดเขต:2018-05-31
:แผนภูมิการรักษาผู้ป่วยUnstable angina&NSTEMI2560
[Unstable angina&NSTEMI2560.jpg]
โดย:นายยุรนันท์ เชิงขุนทด หมดเขต:2018-05-31
:การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข
[ps_1517.pdf]
โดย:นายยุรนันท์ เชิงขุนทด หมดเขต:2018-05-19

WEBBOARD

ลำดับ
หัวข้อเรื่อง
ชื่อผู้ตั้ง
วันที่ตั้ง
ดู
ตอบ
00082 ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อเว็ปไซต์ของเราได้ที่นี้ นายยุรนันท์ เชิงขุนทด 2018-03-08 11:33:44 33 1

 


Image Gallery

pix pix pix pix pix pix

Contact

@ พัฒนาโดย นายยุรนันท์ เชิงขุนทด
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ประสานงานโรคหัวใจ โรงพยาบาลสกลนคร

medsakon@gmail.com

เพื่อการแสดงผลที่ดีแนะนำใช้

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
วันนี้
5
ครั้ง
เมื่อวาน
19
ครั้ง
เดือนนี้
428
ครั้ง
เดือนก่อนนี้
394
ครั้ง
ปีนี้
1,866
ครั้ง
ปีก่อนนี้
722
ครั้ง